Att äga en bostadsrättslägenhet

För den som äger en bostadsrättslägenhet så finns det ytterligare ett ansvar än den egna lägenheten. Man bli per automatik medlem i den bostadsrättsförening som i sin tur äger den fastighet som din lägenhet finns i. Du i din tur köper rätten att bo i din lägenhet. Varje månad så betalar man en avgift till sin förening och storleken på denna bestäms av årsstämman. Du och alla andra som bor i era fastigheter är en viktig del i föreningen och tillsammans så ser ni till att det blir trivsamt. Se till att engagera er i den bostadsrättsförening ni är medlem i.

Den avgift som betalas till bostadsrättsföreningen är till för drift och underhåll som föreningen har av fastigheter och områden kring dessa. Det är snöröjning vintertid och skötsel av trädgårdar och annat som har med föreningens fastigheter att göra. Avgiften ska även täcka reparationer på fastigheten som behöver göras.Som förening så finns det stadgar som säger vad som får och inte får göras. Bland stadgarna så står det vad du får göra i din lägenhet av underhåll, det vill säga renovering av din bostad. Det kan vara tapetsering, målning med mera som görs i lägenheten.

Föreningen håller varje år en årsstämma där viktiga frågor tas upp. Styrelse ska utses och om det behövs någon stadgeändring så är det på årsstämman detta ska tas upp. Tillsammans så utgör ni den förening som ni bor i och lever i. Det gäller att alla tar sitt ansvar så att arbetet förenklas och går smidigt. Ni ansvarar för den egna bostadsrätten och ni som förening ansvarar för yttre underhåll av fastigheter och annat. Det gäller att förvalta de fastigheter som ni tillsammans äger. Det kan bli ett stambyte i framtiden som man bör räkna in i sin budget. Men också annat underhåll som regelbundet bör genomföras.